ข่าวประกาศ

เราจะช่วยญาติผู้ดูแลไม่ให้มีความรู้สึกเหนื่อยล้าได้อย่างไร

 
Picture of ปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัย
เราจะช่วยญาติผู้ดูแลไม่ให้มีความรู้สึกเหนื่อยล้าได้อย่างไร
 

ปัจจุบันนี้โรคเรื้อรังมีมากมาย ที่ทำให้ต้องการญาติผู้ดูแลดูแล บางรายต้องดูแล 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการพักเลย น่าเห็นใจมาก ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่า การดูแลผู้ป่วยมันเหนื่อยยากมากนะ ทุกคนคาดหวังจากญาติผู้ดูแลมากเลย จนกระทั่งแทบขยับตัวไม่ได้ ผู้ป่วยเองบางทีก็ลงกับผู้ดูแลมาก จนบางครั้งรู้สึกผิดนะ ที่พูดจากับเขาแรง ๆ มันทำไปแล้ว ถอนคำพูดก็ไม่ได้ จะทำอย่าไรดีนะ ไม่ใช่ดูกันวันเดียวนะ

ลองเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ที่...

http://km.ra.mahidol.ac.th/mod/forum/discuss.php?d=500