ข่าวประกาศ

การจัดการความเครียดของญาติผู้ดูแล

 
Picture of ปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัย
การจัดการความเครียดของญาติผู้ดูแล
 

เนื่องจากภาระงานของผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยมีมากมาย เช่นเช็ดทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย แต่งตัวให้ผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง ทำอาหารให้ ให้ยา ซึ่งมีหลายชนิด มากกว่า 10 ชนิดขึ้นไป พาไปหาหมอตรวจ ต่อรองกับหมอ เชื่อมไมตรีกับพี่น้อง ช่วยให้ผู้ป่วยได้สุขสบาย และอีกมากมาย จนกระทั่งเราลืมตัวเองไปเลย จะปล่อยให้คนอื่นดูก็ไม่แน่ใจว่าเขาดูแลดีเท่าเราหรือไม่ เครียด และล้ามากเลย จะทำอย่างไรดีที่จะคลายเครียดได้ มีวิธีการอะไรบ้าง อยากให้แบ่งปันให้ญาติผู้ดูแล

ฝากมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือญาติผู้ป่วย...เชิญได้ที่

http://km.ra.mahidol.ac.th/mod/forum/discuss.php?d=501