ข่าวประกาศ

ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์

 
123
ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์
by (-`๏'•ิ__•ิ`๏'-) (-`๏'•ิ__•ิ`๏'-) - Thursday, 21 August 2008, 11:09 AM
 

222

333

* สำหรับใบอนุญาตแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ 
   คิดค่าบริการเพิ่มขึ้น 100 บาท จากค่าธรรมเนียมปรกติ

 * สำหรับ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวันที่ 16 สิงหาคม 2550
    ทั่วประเทศ เปิดให้บริการประมาณเดือนสิงหาคม 2551 

 
    ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์
        ทำใหม่อย่างไร

 • ถ่ายภาพของผู้ขอ ลงในบัตร
 • เป็นบัตรพลาสติก คงทนถาวร
 • มีระบบป้องกันการปลอมแปลง
 • มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในบัตรเดียวกัน
 • มีแถบแม่เหล็กเก็บข้อมูล
 • ภาพพื้นหลังของบัตรเป็นแบบกราฟฟิค เหมือนกับภาพพื้นหลังของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูล

  มีประโยชน์อย่างไร
 • สะดวก ไม่ต้องถ่ายรูปมาก่อน
 • สวยงาม ทันสมัย
 • ทนทานตลอดอายุการใช้งาน
 • เป็นสากล สามารถนำไปใช้ในประเทศอาเซียน หรือประเทศที่มีอนุสัญญาต่อกันได้
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย
 • ป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
 • สามารถพิมพ์ตราสัญญลักษณ์กาชาด แสดงการบริจาคอวัยวะได

  อยากขอรับบัตรแบบใหม่ ทำได้อย่างไร
 • แจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อขอรับใบอนุญาตใหม่
 • สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตทุกชนิดอยู่แล้ว สามารถขอเปลี่ยนใได้ โดยที่สิทธิเหมือนเดิมทุกอย่าง
 • จ่ายค่าบริการเพิ่มเพียง 100 บาท จากค่าธรรมเนียมปรกติ

http://www.dlt.go.th/newdrl/index.html