ข่าวประกาศ

การจัดการความรู้ ต้องทำอย่างไร คิดใหม่ทำใหม่ในมุมที่แตกต่าง

 
Picture of UncleHeng @CP
ตอบ: การจัดการความรู้ ต้องทำอย่างไร คิดใหม่ทำใหม่ในมุมที่แตกต่าง
by UncleHeng @CP - Saturday, 3 January 2009, 4:02 PM
 
ยินดีครับ ยิ้ม