ข่าวประกาศ

ฮาร์ดดิสของเราอาจถูกทำลาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ x mas นี้

 
Picture of หนูน้อย ประชาสัมพันธ์
ฮาร์ดดิสของเราอาจถูกทำลาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ x mas นี้
 
"ไวรัส Snopes"
ภายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อดไม่ได้ที่จะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายแอบแฝงคอยกวนชาวบ้านชาวเมือง หาก 2-3 วันนี้ท่านอาจได้รับ mail ที่มีไวรัสแฝงมา ห้ามเปิด mail และ File แนบ (attachment) ที่มีชื่อเรื่องว่า 'POSTCARD FROM HALLMARK' ไม่ว่า mail นั้นจะส่งมาจากใครก็ตาม มันเป็น mail ที่มีไวรัสที่จะทำลาย Drive C ทั้งหมดของคุณ โดยการเปิด File ที่เป็น POSTCARD IMAGE ไวรัสนี้จะได้รับจากรายชื่อใครบางคนที่มี e-mail address ของเราใน contact list ดังนั้นคุณควรเตือนคนที่คุณเคยติดต่อทาง e-mail

ช่วงปีใหม่และ x mass นี้หากคุณได้รับ mail ชื่อ ' POSTCARD' แม้ว่าจะส่งมาจากเพื่อนของคุณ ห้ามเปิด mail และ File แนบนั้น ให้ Shut down computer ของคุณทันที

ไวรัสนี้เป็นไวรัสที่เลวร้ายที่สุดที่เคยประกาศเตือนโดย CNN มันถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
'ตัวทำลายล้างสุดแสบตลอดกาล' และมาทุกเทศกาลโดย Microsoft มันถูกค้นพบโดย McAfee เมื่อวานนี้ และยังไม่มีวิธีแก้ไข โดยมันจะทำลาย Zero Sector ของ Hard Disc ซึ่งเป็นที่ที่เก็บข้อมูลสำคัญสุดยอดของ Hard Disc


อ้างอิงจาก
อ.นพ.ศักดา อาจองค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

Picture of UncleHeng @CP
ตอบ: ฮาร์ดดิสของเราอาจถูกทำลาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ x mas นี้
by UncleHeng @CP - Monday, 29 December 2008, 12:19 PM
 
รู้สึกมาทุกปี ครับ ปีนี้จะหนักหน่อย ขอบคุณครับ