ข่าวประกาศ

ฮาร์ดดิสของเราอาจถูกทำลาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ x mas นี้

 
Picture of UncleHeng @CP
ตอบ: ฮาร์ดดิสของเราอาจถูกทำลาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ x mas นี้
by UncleHeng @CP - Monday, 29 December 2008, 12:19 PM
 
รู้สึกมาทุกปี ครับ ปีนี้จะหนักหน่อย ขอบคุณครับ