ข่าวประกาศ

ตัวอย่างองค์กรที่มีการจัดการความรู้ : บริษัท Fuji Xerox

 
Picture of ผศ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
ตอบ: ตัวอย่างองค์กรที่มีการจัดการความรู้ : บริษัท Fuji Xerox
 
ขอบคุณครับ
ผมก็อยากตามไปดูเพื่อขอเรียนรู้่กทาง Cp เหมือนกันครับ