ข่าวประกาศ

ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในบ้าน"

 
123
ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในบ้าน"
 

ภาพบรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในบ้าน" เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 11.30-13.30 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี                      โดย อ.พิชญา ทองโพธิ์   อ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย    อ.พรรณอร  เฉลิมดำริชัย        อ.พงศกร  อธิกเศวกพฤทธ์ และ คุณเสริมเกียรติ ไกรทองสุข

1

2

4

5