ข่าวประกาศ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 23 แต่งกายดี เป็นศรีแก่รามา

 
Picture of Fatman 130
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 23 แต่งกายดี เป็นศรีแก่รามา
by Fatman 130 - Saturday, 29 August 2009, 8:17 PM
 

KM23

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะทำงานการจัดการความรู้ ( KM ) ได้จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขึ้น เป็นครั้งที่ 23 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ “ แต่งกายดี เป็นศรีแก่รามาฯ ” ซึ่งการจัดงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ แต่งกายดี เป็นศรีแก่รามาฯ ” จัดขึ้นที่ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีชาวรามาธิบดีสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก สำหรับจุดประสงค์ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ประโยชน์ทางด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การดูแลตนเอง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการผู้ป่วย และบุคคลภายนอก

    

      นอกจากนี้ การจัดงานยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี พุธวัฒนะ รอง คณบดี ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกิจการพิเศษ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรอีกด้วย

     ข่าวดี! สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถรับชมบรรยากาศสนุกๆ ได้ทาง http://km.ra.mahidol.ac.th/ และติดตามกิจกรรมดีๆ ของงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันได้