ข่าวประกาศ

รามาฯ คว้า 2 รางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น’52

 
Picture of Fatman 130
รามาฯ คว้า 2 รางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น’52
by Fatman 130 - Friday, 11 September 2009, 5:30 PM
 
RamaNews01_110952.jpgRamaNews02_110952.jpg

      รศ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รามาธิบดี รับมอบโล่รางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภท ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2552 

      ศ. สยมพร ศิรินาวิน หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภ.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่รางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภท นักบริหารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2552 ในงาน Management of Growing Re-Emerging Diseases เรื่อง เร่งรัด หยุดยั้ง วัณโรค ครั้งที่ 3 จัดโดย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น