ข่าวประกาศ

KM # ดอกไม้ให้คุณ

 
Picture of Fatman 130
KM # ดอกไม้ให้คุณ
by Fatman 130 - Friday, 2 October 2009, 10:45 AM
 

 Km2.jpg

rama km2

     คณะทำงานการจัดการความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง "ดอกไม้...ให้คุณ" ได้รับเกียรติจาก คุณเรณู ช่างประดับ

เป็นวิทยากร 

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี