ข่าวประกาศ

ฐานข้อมูลปลาบู่มหิดล

 
Picture of Admin master
ฐานข้อมูลปลาบู่มหิดล
by Admin master - Thursday, 24 March 2011, 4:42 PM
 

ข้อมูลใหม่นี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ปลาบู่มหิดล ซึ่งสามารถจะหาอ่านได้จากวารสารของสภาคณาจารย์ มหาลัยมหิดล,สมาคมศิษย์เก่ามหาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งจากวารสารของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

ดังนั้นข้อมูลใน KM จะเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนขยายเนื้อหาที่ลงในวารสารข้างต้นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องปลาบู่มหิดลโดยข้อมูลใหม่นี้ จะเน้นในเรื่องปลาบู่มหิดลในประเทศไทยที่มีชื่อว่า Mahidolia mystacina และ Mahidolia normani ซึ่งจัดเป็นสัตว์คุ้มครองอันดับที่ 49

http://kukr.lib.ku.ac.th/Fulltext/KU0022016.pdf

Mahidolia mystacina

Scientific classification

Kingdom:

Animalia

Phylum:

Chordata

Class:

Actinopterygii

Order:

Perciformes

Family:

Gobiidae

Genus:

Mahidolia

Species:

M. mystacina

ศุภกฤต โสภิกุล