แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานในห้องผ่าตัดศัลยศาตร์ตั้งแต่การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดจนกระทั่งผู้ป่วยผ่านการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว