การพยาบาลห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์
(ORS)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานในห้องผ่าตัดศัลยศาตร์ตั้งแต่การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดจนกระทั่งผู้ป่วยผ่านการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้