ข่าวประกาศ

เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551

 
Picture of หนูน้อย ประชาสัมพันธ์
เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551
 
ชอบที่ อาจารย์ธันย์บอกว่า เราเน้นเอกสารมากเกินไป เช่น การทำโครงการต่างๆที่เน้นตัวชี้วัดหรือ KPI มากเกินไปทำให้คุณภาพงานบริการลดลงพร้อมทั้งมีเอกสารมากอีกด้วย / อาจารย์ชัชวาลย์พูดค่ะ คือลักษณะสัตว์ 4 ประเภท กระทิง-ชอบทำอะไรด้วยตัวเองด้วยพละกำลัง ต้องทำให้ได้ไม่สนอะไร หนู- ชอบคิดถึงจิตใจของคนอื่น อ่อนโยน อินทรีย์-ชอบมองการณ์ไกล จินตนาการ ฝันหวานนักวิชาการ หมี- ทำอะไรอย่างช้าๆค่อยๆไปรอบคอบแต่แน่นอน แล้วผู้บริหารจะเป็นอะไรต้องคิดกันเอาเองแต่ที่สำคัญต้องเข้าถึงจิตใจของคนทำงานหรือซื้อใจบุคคลากรให้ได้ / อาจารย์จิรพร พูดถึงว่ารามาจะแข่งขันกับเอกชนเมื่อออกนอกระบบด้วยการคิดถึงว่าองค์กรของเราเน้นเรื่องการสร้างแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและความต้องการของผู้ป่วยโดยแพทย์ที่จบจากรามาต้องมีคุณภาพ และอาจารย์ยังเสนอว่าควรรับแพทย์เพิ่มขึ้นโดยการเปิดสอนตอนเย็นเป็นภาคค่ำหรือภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ทำให้เราสามารถผลิตแพทย์ได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอีกทั้งรามายังมีแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยด้วย ส่วนที่อาจารย์มองว่ารามามีของดีที่จะแข่งกับเอกชนได้ก็คือ เช่น แผนกผิวหนังของรามามีความโดดเด่นเรื่องการรักษาไม่แตกต่างจากเอกชนควรที่จะหาพื้นที่เช่าทำเป็นคลินิกผิวหนังแข่งขันกับคลินิกเอกชนไปเลยซึ่งมีตัวอย่างที่ปากซอยสุขุมวิท 31 ที่มีแพทย์ตาไปเปิดทำการรักษาโรคตาสามารถดึงผู้ป่วยไปใช้บริการได้มากทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการด้วย /นอกจากนี้อาจารย์ธันย์ยังพูดถึง สปสช.ที่มีงบประมาณให้โรงพยาบาลที่รายงานโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งอาจารย์มองว่าองค์กรของเรามีอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง มะเร็งเต้านมทำไมจึงไม่มีการนำบุคลากรที่มีความสามารถมาทำโครงการนี้ให้เด่นและเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการรามา แต่ที่สำคัญที่สุดทุกคนที่ทำงานที่รามาธิบดีต้องมองภาพนโยบายขององค์กรให้ออกมาเป็นภาพเดียวกันเพื่อจะได้เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงและทำงานบริการได้อย่างมีความสุขโดยองค์กรก็มีความสามารถในการจัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสมเพียงพอซึ่งผู้นำองค์กรต้องมีภาวะผู้นำที่เข้าถึงจิตใจของผู้ปฏฺบัติงานอย่างแท้จริงหมายถึงซื้อใจได้ก็จะทำให้บุคลากรที่ทำงานในรามาธิบดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานได้อย่างเต็มที่และจะไม่หนีไปจากรามาธิบดีแน่นอน แต่สิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือไม่ควรเน้นงานเอกสารมากเกินไป เช่นงานวิจัย โครงการต่างๆ รวมทั้งไม่ว่าจะทำอะไรต้องเข้าห้องประชุมเสมอๆเพราะทำให้เสียเวลาในการทำงานบริการมากเกินไป
สำหรับอาจารย์รัชตะ ได้บอกว่ารามาธิบดีจะได้พื้นที่ราชพัสดุที่บางพลีประมาณ100-300 ไร่ เพื่อสร้างรามา-บางพลีซึ่งจะเป็นการขยายรามารวามทั้งการเพิ่มหอพัก ที่ไม่ต้องอยู่กันอย่างแออัดและขณะนี้เราเพิ่งออกนอกระบบ ที่ได้สวัสดิการเพิ่มเพียง 1.3 หรือ 1.2 เพราะเป็นการเริ่มต้น หากเราสามารถสร้างรายได้จาการให้บริการได้เพียงพอกับรายจ่ายที่องค์กรต้องแบกรับทุกคนก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกก็ได้อาจจะเพิ่ม 2.0หรือ2.5 ก็ได้ เมื่อถึงตอนนั้น ...................ที่เล่ามานี้ยังไม่หมดนะคะใครได้ฟังจนจบช่วยบอกต่อด้วยค่ะ

อ้างอิง...บันทึกบางส่วนจากคุณ pn
Picture of อ.นพ.ศักดา อาจองค์
ตอบ: เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551
by อ.นพ.ศักดา อาจองค์ - Thursday, 14 August 2008, 1:44 PM
 
คำถาม - คำตอบ : คณบดีพบประชาคมชาวรามาธิบดี วันที่ 4 ก.ค. 2551


หน้าที่ 1/3

1. พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีความก้าวหน้าเหมือนข้าราชการหรือไม่ เช่น เมื่อเป็นผู้ชำนาญการ
    หัวหน้างาน จะมีเงินประจำตำแหน่งเหมือนข้าราชการหรือไม่


ตอบ
มีเหมือนกัน

2. ผู้ที่เข้าทำงานใหม่ต้องมีผู้เซ็นค้ำประกันซึ่งต่อไปไม่มีข้าราชการค้ำประกันจะมีแนวทางปฎิบัติอย่างไร

ตอบ ต่อไปไม่ค้ำประกันยกเว้นตำแหน่งด้านการเงิน หรือมีความเสี่ยงเท่านั้น

3. ในกรณีที่ อายุราชการ10 ปี ขึ้นไป เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วสัญญาจ้างกำหนดไว้ 5 ปี
     (ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นต้องออกก่อน 5 ปี บำนาญจะติดตัวเราไปไหม)

ตอบ ติดตัวไป

4. เราจะยื่นขอออกจากราชการได้กี่ครั้ง  ถ้ายื่นครั้งแรกประเมินไม่ผ่าน

ตอบ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์

5. ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน สาย ก. บิดามีสิทธิ ป.ก.ส. ของรพ.อื่น
    อยากทราบว่า ถ้าบิดามารักษาที่รพ.รามาจะสามารถใช้สิทธิอย่างไร


ตอบ
ใช้สิทธิ ปกส.ก่อนเกินสิทธิแต่ไม่เกินสิทธิแรกให้เบิกจากกองทุนของพนักงานได้ และส่วนลดจากคณะฯ ได้อีก

6. ผู้ที่ตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพหลังวันที่ 16 ต.ค. นี้ (อยู่ระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้ง ซี 7) สามารถยื่นขอ
    ประเมินเป็นพนักงานฯ ก่อนการลาออกจากข้าราชการได้หรือไม่ (กลัวตกงานค่ะ)


ตอบ
ได้ ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเป็นพนักงานตามระบบใหม่ ก็ยังเป็นข้าราชการอยู่เหมือนเดิม (ไม่ตกงาน)

7. เงินประจำตำแหน่งของ สาย ข. เมื่อเปลี่ยนเป็น พม. ถ้ามีความตั้งใจจะจ่ายให้ขอให้เขียนกำหนดให้ชัดเจนเหมือนของ สาย ก.

ตอบ กำลังรอมหาวิทยาลัยดำเนินการ

8. เงินเพิ่ม 1.2 เป็นเงินจากเงินเดือนหรือจากเงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง

ตอบ  เป็นอัตราที่คูณจากเงินเดือนปัจจุบัน

9. การออกนอกระบบ กำหนด 9ปี 6 เดือน จะได้รับบำนาญขั้นต่ำเท่าไร

ตอบ ข้าราชการที่มีอายุราชการ 9 ปี 6 เดือน มีสิทธิได้รับบำนาญ หากคำนวณบำนาญแล้วไม่ถึง
        5,100 บาท ให้ได้รับ 5,100 บาท

10. ถ้าลาออกวันที่ 2  ต.ค. 51 จะต้องยื่นเรื่องก่อนประมาณวันที่เท่าไร จึงจะทันเวลา

ตอบ เนื่องจากการเปลี่ยนสถานภาพ  ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
        เพื่ออนุมัติ คณะฯ จึงได้กำหนดวันส่งเรื่องให้งานการเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

กำหนดส่งงานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่

กำหนดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ
วันที่

14 กรกฎาคม 2551

24 กรกฎาคม 2551

6 สิงหาคม 2551

14 สิงหาคม 2551

20 สิงหาคม 2551

28 สิงหาคม 2551

3 กันยายน 2551

11 กันยายน 2551

17 กันยายน 2551

25 กันยายน 2551

1 ตุลาคม 2551

9 ตุลาคม 2551

 

11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนเมื่อใด ขณะนี้ได้ออกนอกระบบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว

ตอบ  อยู่ระหว่างจัดตั้ง

12. เงินเดือนที่ คูณ 1.2 จะได้รับเมื่อใด

ตอบ ต้องรอกรมบัญชีกลางตัดงบประมาณมาให้ ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่

13. เรียนจบผู้ช่วยพยาบาลแต่ไปศึกษาต่อจนจบปริญญตรี อัตราเงินเดือน Max สุดจะได้ของ ป.ตรี หรือผู้ช่วยพยาบาล (ในกรณีออกนอกระบบ)
       (ในกรณีได้แจ้งวุฒิการศึกษาว่าจบ ป.ตรี ไว้ที่การเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว)


ตอบ อัตราเงินเดือนได้ตามตำแหน่งหากยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งก็เป็นเงินผู้ช่วยพยาบาล

14. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการสาย ข, ค เดิม คือ 5,600 บาท ยังเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะที่แสดงข้อมูลเห็นเป็น 3,500 บาท

ตอบ  5,600 บาท เป็นอัตราเงินประจำตำแหน่งของระดับ 8 ที่เป็นสายวิชาชีพ  และ 3,500 บาท
         เป็นอัตราเงินประจำตำแหน่งของระดับ 8 ที่ไม่ใช่สายวิชาชีพ

15. รับราชการมาเกิน 25 ปี แล้วลาออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและรับบำนาญต้องให้สิทธิ ปกส.หรือไม่
       ถ้าไม่ใช้ ปกส. ควรให้เงินที่องค์กรต้องจ่ายให้ ปกส.มาเพิ่มให้พนักงานฯ

ตอบ  อยู่ระหว่างรอคำตอบจากประกันสังคมว่าข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่และขอรับบำนาญ
        จะใช้สิทธิบำนาญหรือต้องใช้ประกันสังคม

16. ระยะเวลาในการได้รับเงินคืนของ กบข.  ในการออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนานหรือไม

ตอบ  ประมาณ 2 –3 เดือน

17. อัตราเงินเดือนที่จะขึ้นเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราการขึ้นมีเพดานหรือไม่ ต่ำสุด-สูงสุดเท่าไร

ตอบ กระบอกเงินเดือนมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ และขั้นสูงสุดของแต่ละสายหรือกลุ่มงานไว้

18. เมื่อออกนอกระบบหน่วยงานย่อยยังต้องขึ้นอยู่กับงานหรือฝ่ายหรือไม่

ตอบ ต้องดูการปรับโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

19. การประเมินเมื่อออกนอกระบบสิทธิการประเมินอยู่ที่หัวหน้างานคนเดียวใช่หรือไม่

ตอบ การประเมินเป็นในรูปของคณะกรรมการ ในปัจจุบันนี้ก็กำหนดให้เป็นในรูปของคณะกรรมการอยู่แล้ว

20. หัวหน้าหน่วยทุกวันนี้ไม่มีเงินประจำตำแหน่งเมื่อออกนอกระบบจะมีหรือไม่

ตอบ ต้องรอดูหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะออกมา

Picture of อ.นพ.ศักดา อาจองค์
ตอบ: เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551
by อ.นพ.ศักดา อาจองค์ - Thursday, 14 August 2008, 1:45 PM
 

21. เงิน พตส. , เงินค่าวิชาชีพ , เงินเพิ่มพิเศษ ยังได้เหมือนเดิมหรือไม

ตอบ  เหมือนเดิม

22. ถ้าไม่ออกนอกระบบสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องถูกบีบออกใช่หรือไม่

ตอบ  สามารถอยู่ได้จนเกษียณอายุราชการ

23. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบและเกษียณ กย. 51 นี้ ถ้ามีการจ้างต่อตามที่หน่วยงานต้องการจะต่ออายุถึง 65 ปี หรือไม่

ตอบ  จ้างต่อถึง 65 ปี

24. ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ใช้สิทธิข้าราชการบำนาญเบิกจ่ายตรงได้เหมือนขณะเป็นข้าราชการได้หรือไม

ตอบ  ได้

25. ลูกจ้างเงินรายได้ จะมีสถานะเป็นลูกจ้างเงินรายได้เหมือนเดิมหรือจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และจะได้เงินเดือนเหมือนฐานเงินเดือนเดิมใช่หรือไม่

ตอบ  ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหน่วยงาน สำหรับฐานเงินเดือนระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยกับลูกจ้างใช้บัญชีเงินเดือนคนละบัญชี

26. ปกติข้าราชการบำนาญเมื่อเสียชีวิตจะได้ 20 เท่าของเงินเดือน ปัจจุบันมีสิทธิเบิกมาใช้ก่อนเสียชีวิตได้อยากทราบว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังได้ส่วนนี้หรือไม่        และสามารถเบิกมาใช้ก่อนได้

ตอบ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเป็นข้าราชการบำนาญจะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพออกมาใช้ก่อนไม่เกิน 20,000 บาท

27. ถ้าข้าราชการเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทำสัญญา 5 ปี สามารถออกก่อน 5 ปีได้ไหม ต้องเสียอะไรหรือไม่ และยังคงสิทธิข้าราชการบำนาญหรือไม

ตอบ  สิทธิบำนาญคงเดิม  แต่หากลาออกครบสัญญาจ้าง จะไม่ได้รับเงินชดเชย

28. ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยที่ทำสัญญา 1,5 ปี เมื่อครบสัญญา จะได้รับโบนัส 1, 5 เดือนตามลำดับ ถ้าข้าราชการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทำสัญญา 3- 5 ปี        เมื่อครบสัญญาจะได้โบนัสหรือไม่

ตอบ โบนัสได้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่ไม่มีโบนัส 
         แต่จะเป็นเงินชดเชยตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

29. กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จบ ป.ตรี ทำงานมา 2 ปี ขณะนี้เงินเดือน 9,600 จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเท่าพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเปลี่ยนสภาพหรือไม่
       คือขั้นต่ำ 11,000 บาท

ตอบ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
         ไม่อยู่ในข่ายที่ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่

30. หลังจากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับบำนาญแล้วสามารถทำเป็นพยาบาลชำนาญการได้หรือไม่ (<1ปี หรือทำได้เลย)

ตอบ  สามารถขอชำนาญการได้  แต่ต้องมีคุณสมบัติตามกำหนด  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์

31. ในกรณีที่ยังไม่ออกจากราชการแล้วเปลี่ยนใจออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหลัง ต.ค. 51

    1. ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการประเมินว่าจะรับหรือไม่
    2. โอกาสไม่รับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีมากแค่ไหน

ตอบ  ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์

32. ในกรณีจะจ้างเจ้าหน้าที่ต่อ เช่น ต้องการจ้าง PN ที่จะเกษียณต่อ เนื่องจากยังมีประโยชน์ต่อหน่วยจะสามารถทำได้หรือไม่ในฐานะ สาย ข. และในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ตอบ  เป็นข้าราชการไม่สามารถจ้างต่อได้  และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่สามารถจ้างต่อได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหน่วยงาน

33. ผู้ที่คงรับราชการ ยังมีสิทธิได้รับประโยชน์จากคณะเช่นเดิมหรือไม่ ในกรณีถ้าคณะจะให้สวัสดิการอื่นเพิ่มเติม จะรวมถึงข้าราชการด้วยหรือไม

ตอบ สวัสดิการที่ทางคณะฯ ส่วนเกินสิทธิที่ลดให้ไม่ว่าจะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ได้เหมือนกัน และหากสวัสดิการเพิ่มขึ้นก็จะได้รับเหมือนกัน  

34. ขณะนี้ท่านคณบดีใช้สิทธิการรักษาพยาบาลแบบไหน และหลังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่านคณบดีเคยใช้สิทธินั้นหรือยัง

ตอบ  เป็นข้าราชการบำนาญ โดยใช้สิทธิบำนาญ  แต่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องใช้สิทธิประกันสังคมก่อน
         ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการขอยกเว้นไม่ใช้สิทธิประกันสังคม  ดังนั้นระหว่างรอคำตอบจึงใช้สิทธิบำนาญอยู่

35. หากต้องเจ็บป่วยนอกรามาเคลื่อนย้ายมาไม่ได้รามาจะช่วยได้อย่างไร

ตอบ ตามปกติแล้วถ้าเป็นคนไข้ญาติของพวกเรา หรือเป็นบุคลากรของเราจะให้เป็นลำดับแรกที่จะมารับการรักษาพยาบาลที่คณะฯ
        ถ้าเตียงเต็มอย่างไรก็ติดต่อเข้ามาเราก็พยายามที่จะหาเตียงให้ เพราะฉะนั้นถ้าไปเจ็บป่วยอยู่ที่รพ.อื่น และดูแลรักษาไม่ได้ ก็ให้โอนเขามาที่คณะฯ

36. ถ้า ปกส. ยังไม่แน่ชัด ข้าราชการจะโดนหัก 5% ทุกคนเมื่อเปลี่ยนสภาพหรือไม่ ถ้าขอใช้สิทธิข้าราชการบำนาญเบิกตนเองได้ จะคืนเงินที่หักหรือไม

ตอบ  ยังไม่ชัดเจน

37. มีข่าวแจ้งว่าถ้าออกนอกระบบหลายคนคณะจะไม่มีเงินจ่าย

ตอบ รัฐบาลยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ใช่ว่าเลิกสนับสนุน เรายังเป็นองค์กรของรัฐอยู่ เงินเดือนข้าราชการที่แปรสภาพเป็นพนักงานของรัฐกี่คน
        สำนักงบประมาณก็ให้มา  และในแต่ละปีก็ยังสามารถที่จะเพิ่มอัตราจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทางรัฐบาลต้องสนับสนุนได้แต่ไม่เต็มที่
         เพราะรัฐบาลก็มีภาระเยอะและรัฐบาลก็มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าเราใช้สติปัญญา ความสามารถของเรา
         เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็คงช่วยเหลือส่วนหนึ่ง แต่ในอนาคตถ้าเราต้องการเพิ่มบุคลากร  โดยที่รัฐบาลไม่ให้  เราก็ทำได้ถ้ามีความจำเป็น 
        โดยใช้เงินของเราเอง ในขณะนี้ถ้ามีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเท่าไร ก็เป็นที่ตกลงกันว่าทางสำนักงบประมาณ
        จะให้เงินสนับสนุนมาไม่ต้องกังวล รัฐบาลก็ยังสนับสนุนเงินส่วนอื่น เช่น ตำแหน่งบริหารบางตำแหน่ง เช่น ถ้าหากว่ามีรองคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา
         เป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยเองคงไม่สามารถที่จะจ่ายให้แก่ทุกคนได้อย่างเต็มที่ เพราะจำนวนเยอะมาก แต่คณะฯมองเห็นชัดเจนว่าเรื่องของ
         เงินประจำตำแหน่ง การบริหารจัดการ  หากมหาวิทยาลัยให้เราเป็นคนรับผิดชอบเอง เราก็ต้องรับผิดชอบโดยจ่ายให้ในส่วนของที่เป็นเงินรายได้คณะฯ

38. การให้ผลตอบแทนตามประสิทธิภาพ ถ้าในหน่วยงานทำงานมีประสิทธิภาพหลายคนทางคณะสามารถเพิ่มเงินเดือนตาม%
      ที่ทางหน่วยงานประเมินได้หรือไม่

ตอบ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มีบุคลากร 2 กลุ่ม เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง
        และเป็นข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้ง 2 กลุ่มต้องประเมินผลปฏิบัติงานเหมือนกัน ประเมินเสร็จ
        แล้วจะได้เงินเดือนขั้นเท่าไรผลตอบแทนเท่าไร ขึ้นอยู่กับท่านเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
        มหาวิทยาลัย  ถ้าเป็นข้าราชการตามระเบียบข้าราชการปัจจุบันได้ไม่เกิน 2 ขั้น จำนวนคนไม่เกิน
        15% พระราชบัญญัติใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถให้เกิน 2 ขั้นได้แล้วแต่ผล
        ประกอบการขององค์กรว่าเป็นอย่างไร

39. ช่วยกรุณาอธิบายรายละเอียดของ Slide เงินเดือน Broadband ที่มี Max 1 , Max 2 , Max 3 คืออะไร

ตอบ  วุฒิปวช. - ปวส. Max 1 เพดานเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท  วุฒิป.ตรี - ป.โท Max 2
         เพดานเงินเดือนไม่เกิน 60,000 บาท  วุฒิป.เอก Max 3 เพดานเงินเดือนไม่เกิน 80,000 บาท 

40. จากSlide Show เฉพาะเงินประจำตำแหน่งของ สาย ก. แล้ว สาย ข. ถ้าได้ 5,800 คูณ 2 จะได้อีก

ตอบ  ไม่ได้

Picture of อ.นพ.ศักดา อาจองค์
ตอบ: เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551
by อ.นพ.ศักดา อาจองค์ - Thursday, 14 August 2008, 1:46 PM
 

41. การกำหนดเงินเดือน สาย ก 1.3 สาย ข,ค 1.2 คิดจากพื้นฐานอะไร เมื่อก่อนเคยคิดกำหนด 1.5,1.3

ตอบ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้กำหนดและคำนวณ  ซึ่งมีแนววิธีคิดในเรื่องของน้ำหนักงาน
        ค่าของงาน และปัจจัยหลายอย่าง

42. ข้าราชการสาย ข. ที่มีตำแหน่งผู้ชำนาญการ ถ้าออกเป็นพนักงานมหาลัย จะยังคงได้ตำแหน่ง
       ผู้ชำนาญการอยู่หรือไม่

ตอบ น่าจะได้ตอนนี้ยังไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เป็นทางการ

43. ยื่นเรื่องขอออกนอกระบบ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 51 เงินเดือนเดือนนี้โดนตัด พตส.ไป

ตอบ ยังได้เหมือนเดิม เพียงแต่ที่โดนตัดไปเนื่องจากไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว จึงไม่สามารถเอาเงินของรัฐมาจ่ายได้
       ต้องใช้เงินรายได้คณะฯมาจ่ายแทน แต่สำหรับกลุ่มพนักงานที่ต้องใช้เงินรายได้คณะฯ จ่ายนั้นอยู่ในกระบวนการจัดสรรเงินของคณะฯ
       เมื่อคณะฯจัดสรรงบประมาณเสร็จแล้วก็จะเบิกจ่ายย้อยหลังให้ครบนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนเป็นพนักงานฯ

44. เงินบำนาญ จะให้เพิ่มในแต่ละเดือน? หรือได้เฉพาะเงินที่เพิ่มขึ้นในข้อกำหนด หรือ เงินบำนาญจะได้หลังเกษียณ
      (เพราะปกติเงินบำนาญจะให้หลังเกษียณ)

ตอบ เงินบำนาญไม่เพิ่ม จะได้เพิ่มเฉพาะเงินเดือน  เงินบำนาญมีสิทธิได้รับ

45. ขอทราบวิธีคำนวณอัตราเงินเดือนที่เพิ่มเป็นเท่าที่ชัดเจน เช่น เงินเดือน 17,000 เพิ่ม 1.2 เท่า
       เป็น 20,000 เศษๆ หรือ เป็น 30,000 เศษๆ


ตอบ 20,400 บาท (17,000 x 1.2)

46. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยจะเริ่มให้สมัครได้เมื่อไร

ตอบ อยู่ระหว่างการทำระเบียบ ข้อบังคับ

47. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกรับบำนาญต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนไหนบ้าง

ตอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

48. ในกรณีที่ยังไม่ปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเดือน ต.ค. 51 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ปีแล้ว
       เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ดีจะสามารถออกราชการรับบำนาญได้หรือไม่
       (ถ้าอายุราชการยังไม่ถึง 25ปี)


ตอบ ได้ถ้าอายุงาน 9 ปี 6 เดือน

49. พนักงานมหาวิทยาลัยที่รับบำนาญสามารถลาเรียนได้เมื่อไร (กี่ปีหลังจากเป็นพนักงานหรือลาได้ทันที) (ลาได้หรือไม่)

ตอบ รอดูข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังไม่กำหนดรายละเอียดในประเด็นนี้

50. ผู้ที่ทำเรื่องขอแต่งตั้งให้เป็น ผู้ชำนาญการ (ระดับ 7-8) แต่ยังไม่ได้คำสั่งแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัย ถ้าออกเป็นพนักงานฯ จะได้เงินประจำตำแหน่งหรือไม่
      (หากได้รับแต่งตั้งภายหลังการออกเป็นพนักงานฯ) หรือควรรอให้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เรียบร้อยก่อน

ตอบ 1. เงินชำนาญการได้เหมือนข้าราชการ
        2. ยืนเรื่องขอชำนาญการแล้วหากผลงานผ่านประเมินจะได้รับแต่งตั้งย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 
            มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง

51. ถ้าเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการเป็นพนักงามหวิทยาลัยหลัง 17 ต.ค. 51 ไม่ต่อ กบข.
      และเลือกรับบำนาญ ในส่วนของ กบข. ได้รับเงินทุกช่อง(เงินประเดิม เงินชดเชย) หรือไม่


ตอบ ได้

52. พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณครบ 60 ปี แล้วจะได้เงินอะไรบ้างหรือไม่เพราะไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญเหมือนข้าราชการ

ตอบ  เงินชดเชย+เงินกองทุน(ถ้าสมัคร)

53. สวัสดิการต่างๆ หลังการออกนอกระบบแล้วครอบคลุมถึง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หรือไม่ (พราะไม่เห็นผู้บริหารกล่าวถึงบุคลากรกลุ่มนี้)

ตอบ  สวัสดิการรักษาพยาบาลลด % รวมถึงบุคลากรทุกประเภท

54. คนที่กำลังจะขอเลื่อนระดับ (C)  ควรจะออกนอกระบบหรือไม่ หรือรอให้กระบวนการเลื่อนระดับเสร็จสิ้นไปแล้ว

ตอบ  ควรเลื่อนระดับให้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่ 
         เพื่อนำฐานเงินเดือนที่ได้ปรับไปเป็นฐานคำนวณเงินเดือนของพนักงานฯ

55. กรณี สาย ค. ที่เป็นหัวหน้างานที่ได้รับเงินตำแหน่ง 3,000 บาท/เดือน เมื่อออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังได้หรือไม่

ตอบ เงินค่าตอบแทนจากรายได้คณะฯยังคงได้เหมือนเดิม (ถ้าคณะฯ ไม่เปลี่ยนนโยบาย)

56. ข้าราชการที่บรรจุไม่ครบ 9 ปี 6 เดือน ที่ทางคณะฯกำหนดไม่ออกนอกระบบ ไม่ทราบว่าทางคณะฯจะมีนโยบายอันใดรองรับ
       สำหรับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่าย เช่น ถ้าออกหลังจากนี้จะได้รับสิทธิเงินบำนาญตามที่ข้าราชการรุ่นแรกออกได้รับหรือเปล่า

ตอบ  อายุงานไม่ถึง 9 ปี 6 เดือน มีสิทธิได้รับบำเหน็จ หากต้องการรับบำนาญต้องรออายุราชการ
         ครบ 9 ปี 6 เดือน

57. ข้าราชการที่ออกเป็นพนักงานระบบใหม่ โดยไม่ออกจากกบข. ได้เงินเดือนเท่าไร  และได้รับบำนาญหรือไม่

ตอบ ไม่ออกจาก กบข. เงินเดือนได้เท่าเดิมที่รับจากทางราชการ และไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ