ข่าวประกาศ

4 กุมภาพันธ์ "วันมะเร็งโลก" เร่งรณรงค์ในวัยเด็ก

 
123
4 กุมภาพันธ์ "วันมะเร็งโลก" เร่งรณรงค์ในวัยเด็ก
by (-`๏'•ิ__•ิ`๏'-) (-`๏'•ิ__•ิ`๏'-) - Tuesday, 3 February 2009, 2:59 PM
 

2225

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ว่าใน 21 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11.4 ล้านคน และคาดการณ์ว่าประมาณปี 2548-2558 จะมีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งโดยไม่ได้รับการรักษาประมาณ 84 ล้านรายทั่วโลก ซึ่งร้อยละ 40 ป้องกันโรคได้

สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยหนึ่งในห้าอันดับแรก และโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย เพศชายคือโรคมะเร็งตับ รองลงมาคือโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วนในเพศหญิงพบโรคมะเร็งที่เป็นมากที่สุด คือโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับและปอด ตามลำดับ ทั้งนี้มีแนวโน้มการเกิดในประชากรไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันมะเร็งโรคเพื่อต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง โดยในปี 2550-2554 มีนโยบายให้ทุกประเทศทั่วโลกรณรงค์เรื่องการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตั้งแต่วัยเด็ก "Today"s children, tomorrow"s world" เพราะสิ่งแวดล้อมของเด็กในวันนี้ คืออนาคตของโรคมะเร็งในวันหน้า เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งแก่เด็กและเยาวชนโดยกำหนดหัวข้อในแต่ละปี

ปี 2550 โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเด็ก ปี 2551 สิ่งแวดล้อมที่ไร้ควันบุหรี่สำหรับเด็ก ปี 2552 ความสมดุลของพลังงานจากการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ปี 2553 การเรียนรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง และปี 2554 การป้องกันอันตรายจากแสงแดด

ในปีนี้ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันโรคมะเร็งตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเสริมสร้างพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ หันมาออกกำลังกายและควบคุมการรับประทานอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เน้นการออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เป็นประจำทุกวัน หรือ 5 วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างต่ำ ส่วนการรับประทานอาหารให้แบ่งสัดส่วนการกินเพื่อสุขภาพโดยการรับประทานผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

http://www.yenta4.com/webboard/viewtopic.php?cate_id=64&post_id=1299372