ข่าวประกาศ

กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 
Picture of ผู้สนใจ KM no.5 ramakm
ตอบ: กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
by ผู้สนใจ KM no.5 ramakm - Sunday, 22 March 2009, 7:37 PM
 
ผมเห็นด้วยผู้บริหารบางที่ มาร่วมคิดร่วมประชุมด้วย เช่นที่
ปูนซเมนต์ไทย เป็นต้น